Kinh nghiệm lãnh sự

Chuyên viên TNCC đã làm việc hơn 10 năm trong bộ phận Di trú tại Lãnh sự quán Canada ở TP. HCM, từng xử lý hơn 100,000 hồ sơ xin visa; tự tin với khả năng xử lý các hồ sơ khó; am hiểu và nắm bắt kịp thời mọi thông tin cần thiết liên quan đến visa.

Chuyên môn hàng đầu

TNCC sở hữu chuyên viên hàng đầu trong lĩnh vực tư vấn di trú, với các bằng quốc tế công nhận trình độ chuyên môn, đảm bảo xử lý hồ sơ của khách hàng một cách chuyên nghiệp nhất.

Hệ thống rộng khắp

Mạng lưới liên kết của TNCC rộng lớn với các đối tác, văn phòng luật sư và nhiều trường đại học, trung học, cao đẳng nghề nổi tiếng về uy tín và chất lượng giáo dục ở Canada, Mỹ & Úc.