Home / Định cư đầu tư tỉnh bang Quebec

Định cư đầu tư tỉnh bang Quebec

Quebec Mở Lại Chương Trình Định Cư Tay Nghề

Các ứng viên mong muốn được định cư tại tỉnh Quebec của Canada, hãy tạo ngay tài khoản trực tuyến của hệ thống Mon projet Québec để cò thể nộp đơn vào chương trình định cư tay nghề – Quebec Skilled Worker Program (QSWP). Chương trình định cư QSWP được …

Xem tiếp »

Quy định mới cho các chương trình định cư tại Quebec 2015-2016

Những quy định sửa đổi liên quan đến chỉ tiêu tiếp nhận hồ sơ xin định cư Quebec, Canada sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/4/2015 đến 31/3/2016. Thông qua sửa đổi, mỗi chương trình định cư tại Quebec được giới hạn mức số lượng hồ sơ nhận …

Xem tiếp »