Home / Định cư đầu tư tỉnh bang Manitoba

Định cư đầu tư tỉnh bang Manitoba

Triển khai hệ thống tiếp nhận hồ sơ trực tuyến (EOI) cho chương trình Định cư đầu tư tỉnh bang Manitoba – Diện Doanh nhân (MPNP-B)

Từ ngày 4/2/2015, chương trình định cư đầu tư tỉnh bang Manitoba – Diện doanh nhân (MPNP-B) chính thức tiếp nhận hồ sơ trực tuyến từ các ứng viên tiềm năng thông qua hệ thống EOI (Expression of Interest). Tất cả hồ sơ nộp vào thông qua hệ thống EOI …

Xem tiếp »

Định cư đầu tư tỉnh bang tại Manitoba – Farm Strategic Recruitment Initiative (FSRI)

Chương trình Định cư đầu tư tỉnh bang Manitoba – Farm Strategic Recruitment Initiative (FSRI) là chương trình dành cho các cá nhân có kinh nghiệm quản lý, phát triển, điều hành nông trại, và đủ khả năng tài chính để mở mới một trang trại tại Manitoba. Chương trình …

Xem tiếp »

Định cư đầu tư tỉnh bang tại Manitoba, Canada (PNP-B)

Chương trình định cư đầu tư tỉnh bang Manitoba – Canada mang đến cho các doanh nhận cơ hội phát triển kinh doanh và định cư Canada cả gia đình. Với dân số 1.259.000 cùng nền kinh tế năng động, văn hóa đa dạng, Manitoba là một nơi lí tưởng …

Xem tiếp »