Home / Canada / Hệ thống xếp hạng mới Express Entry

Hệ thống xếp hạng mới Express Entry

Qui trình xử lý hồ sơ Định cư Canada theo hệ thống mới Express Entry

Express Entry là hệ thống mới để quản lý các hồ sơ xin visa định cư Canada theo các chương trình: The Federal Skilled Worker Program The Federal Skilled Trades Program, và The Canadian Experience Class Exress Entry giúp chính phủ Canada chủ động hơn trong việc đánh giá và …

Xem tiếp »

Cập nhật chương trình Express Entry – Thư Mời Đăng Ký Thường Trú Nhân (ITA)

Bạn đã nắm rõ về Invitation to Apply (ITA)? Nếu bạn đã nhận được ITA (tạm dịch: thư mời đăng ký thường trú nhân) , bạn cần phải chứng minh những thông tin gì? Cần chuẩn bị những giấy tờ cần thiết nào để bổ sung cho hồ sơ xin …

Xem tiếp »

Khái quát hệ thống xếp hạng Express Entry

Hệ thống xếp hạng định cư mới Express Entry Từ tháng 1 năm 2015, Bộ Di Trú Canada sẽ chính thức sử dụng hệ thống định cư mới – Express Entry. Hệ thống xếp hạng Express Entry (Comprehensive Ranking System – CRS) là hệ thống xử lý hồ sơ mới …

Xem tiếp »

Yêu cầu ngoại ngữ của chương trình Express Entry

Từ tháng 1/2015, hệ thống nộp đơn mới – Express Entry ra đời đã giúp đảm bảo qui trình xử lý hồ sơ xin định cư Canada nhanh chóng và hiệu quả hơn. Ngoài những yêu cầu về kỹ năng, kinh nghiệm, ứng viên phải đáp ứng đủ khả năng …

Xem tiếp »

Express Entry rounds of invitations (Update)

Theo hệ thống Express Entry, các ứng viên đáp ứng đủ điều kiện sẽ được phân loại vào nhóm các ứng viên tiềm năng nhập cư vào Canada. Các ứng viên sẽ được xếp hạng dựa vào hệ thống tính điểm Comprehensive Ranking System (CRS). Bộ Di trú và Quốc …

Xem tiếp »

Chi tiết thang điểm định cư Canada theo hệ thống mới Express Entry

Hệ thống đánh giá hồ sơ mới Express Entry sử dụng mạng lưới đánh giá dựa trên thang điểm 1200 để lựa chọn ứng viên đáp ứng đủ điều kiện cho thị trường lao động của Canada. Theo hệ thống này, thời gian xử lý hồ sơ sẽ được rút ngắn …

Xem tiếp »