Home / Canada / Định cư PNP

Định cư PNP

TĂNG ĐIỂM CHO HỒ SƠ ĐỊNH CƯ CANADIAN EXPRESS ENTRY VỚI PROVINCIAL/ TERRITORIAL NOMINATION

Với những hồ sơ còn thiếu điểm cho chương trình Express Entry, cách tăng điểm hiệu quả rõ rệt nhất là có Provincial/ Territorial Nomination. I. PROVINCIAL / TERRITORIAL NOMINATION Chương trình Đề cử Tỉnh Bang cho phép các tỉnh và vùng lãnh thổ Canada tự đề cử các cá …

Xem tiếp »

Giới thiệu chương trình đầu tư định cư tỉnh bang Canada (PNP)

Hầu hết các tỉnh bang tại Canada đều ký kết thỏa thuận với Chính Phủ Canada về việc cho phép chính quyền tỉnh bang được trực tiếp tuyển chọn di dân có mong muốn định cư, đồng thời đáp ứng được nhu cầu cụ thể của từng tỉnh bang.Các ứng viên …

Xem tiếp »