Home / Canada / Định cư PNP

Định cư PNP

Giới thiệu chương trình đầu tư định cư tỉnh bang Canada (PNP)

Hầu hết các tỉnh bang tại Canada đều ký kết thỏa thuận với Chính Phủ Canada về việc cho phép chính quyền tỉnh bang được trực tiếp tuyển chọn di dân có mong muốn định cư, đồng thời đáp ứng được nhu cầu cụ thể của từng tỉnh bang.Các ứng viên …

Xem tiếp »